Concept

 

 

Beauty @ work

Freelance expertise

 

 

 

Beauty @ Work

 

is een dynamische samenwerking met jouw onderneming.

Als getrainde freelancers in de schoonheids-en wellness sector bieden wij een winwin

samenwerking om het maximale rendement te halen uit uw beauty/wellness

afdeling.

 

 

Ons concept

 

– Personeel kost tegenwoordig handen vol geld.

– Ook tijdens de “lege uren” in uw wellness wordt het gebruikelijke personeel gewoon

doorbetaald.

– Demotivatie bij het gebruikelijke personeel, zij werken niet zelfstandig en missen soms

die extra drive.

– Extra opleidingen om uw personeel up-to-date te houden is kostelijk.

+ Beauty @ Work is gespecialiseerd, geschoold en up-to-date.

+ Geen personeelsadministratie, vakantiegelden, …

+ De behandelingsmogelijkheden worden met u besproken en doorgenomen. Samen met

u kijken wij voor een samenwerking op maat.

+ Uw gasten worden extra geprikkeld om uw wellness-accommodatie te gebruiken als er

de mogelijkheid is tot een behandeling.

+ Indien gewenst verzorgt Beauty @ Work ook het behandelingsboekje die de gasten

kunnen vinden op hun kamer.

+ Geen investering in behandelproducten, Beauty @ Work verzorgt dit. Er is wel een

mogelijkheid om de schoonheidsproducten bij te verkopen aan mooie winstmarges boven op de behandeling.